Ta strona korzysta z plików Cookies. Część tych plików jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania strony i już została stworzona. Możesz usunąć i zablokować pliki cookie z tej strony w ustawieniach przeglądarki, ale może ona wtedy nie działać poprawnie.

 

Górski Fundusz Przedsiębiorczości - projekt "Alpy Karpatom"

Górski Fundusz Przedsiębiorczości - projekt "Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" to projekt realizowany przez Fundację Karpacką - Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

W projekcie mogą brać udział przedsiębiorcy z powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego oraz powiatu miasta Krosna

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:
Projekty mające na celu wykreowanie i wypromowanie produktów markowych
Projekty mające na celu poszerzenie oferty działalności objętej projektem
Projekty mające na celu wsparcie sieci marketingu produktów rozproszonych producentów

Więcej informacji można znaleść na stronie projektu: http://www.alpykarpatom.pl/

Podstawowym celem w naszym projekcie jest nawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi producentami i rzemieślnikami, w celu utworzenia stabilnej sieci dystrybucji i sprzedaży karpackich produktów regionalnych, zarówno w Bieszczadach, jak i „na zewnątrz”, potwierdzonych opracowanymi w ramach projektu zasadami certyfikacji.
Z kolei celem szczegółowym projektu jest stworzenie i wypromowanie dużej, cyklicznej, ekologicznej imprezy na stałe wpisującej się w kalendarz wydarzeń bieszczadzkich, promującej lokalnych producentów eko-żywności oraz rękodzielników pod nazwą „Lato Zakapiora – Jarmark Rękodzielnictwa i Produktu Regionalnego”. Jarmark nie tylko korzystnie wpłynie na atrakcyjność funkcjonowania naszej firmy, ale przyczyni się do realizacji szeregu celów szczegółowych mających wpływ na wzmocnienie oferty turystycznej regionu. Przede wszystkim nawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi producentami i rzemieślnikami pozwoli na utworzenia stabilnej sieci dystrybucji i sprzedaży karpackich produktów regionalnych, zarówno w Bieszczadach, jak i „na zewnątrz”. Opracowana w ramach projektu metoda certyfikacji podniesie prestiż oferowanych produktów. Dzięki zaistniałej współpracy możliwe stanie się opracowanie lokalnych pakietów turystycznych . Zostanie również opracowana baza danych kontaktowych twórców współpracujących przy projekcie. Kolejnym z celów projektu jest aspekt edukacyjny - podniesienie świadomości ekologicznej i promowanie turystyki przyjaznej środowisku na konferencjach otwierających i zamykających projekt, oraz na samym jarmarku. Innym aspektem edukacyjnym będzie promowana podczas realizacji całego projektu idea – WSPÓLNIE DLA BIESZCZAD – akcja informacyjna mająca na celu uświadomienie lokalnych rękodzielników, właścicieli pensjonatów i agroturystyk, restauracji, punktów gastronomicznych, innych przedstawicieli branży turystycznej, o korzyściach wynikających z współpracy i wzajemnego wsparcia. Tylko w wyniku wspólnych działań możliwe stanie się wypromowanie Bieszczad i bieszczadzkiej marki na zewnątrz, wzmocnienie ich potencjału, co korzystnie wpłynie na funkcjonowanie wszystkich podmiotów turystycznych. W wyniku wszystkich działań zamierzonych do realizacji możliwe stanie się przedłużenie sezonu turystycznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców, dzięki ściągnięciu większej ilości turystów.

Zapraszamy wszyskich zainteresowanych do współpracy.
tel. kont. 661075340

www.zakapior.com
www.polanczyk.info.pl