Ta strona korzysta z plików Cookies. Część tych plików jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania strony i już została stworzona. Możesz usunąć i zablokować pliki cookie z tej strony w ustawieniach przeglądarki, ale może ona wtedy nie działać poprawnie.

 

Made in Karpaty

swiss3.png

Oberża "Zakapior" Małgorzata Radwańska realizuje projekt w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - "Alpy Karpatom" - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego.


 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy "Zakapior" poprzez wprowadzenie markowych produktów i usług.

 Wartość dofinansowania: 19 115,58 CHF

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach:

 http://www.programszwajcarski.gov.pl/

 http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/
>
 http://www.alpykarpatom.pl/

Górski Fundusz Przedsiębiorczości - projekt "Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" to projekt realizowany przez Fundację Karpacką - Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

W projekcie mogą brać udział przedsiębiorcy z powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego oraz powiatu miasta Krosna

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:
Projekty mające na celu wykreowanie i wypromowanie produktów markowych
Projekty mające na celu poszerzenie oferty działalności objętej projektem
Projekty mające na celu wsparcie sieci marketingu produktów rozproszonych producentów

Więcej informacji można znaleść na stronie projektu: http://www.alpykarpatom.pl/


Głównym celem projektu będzie wzbogacenie oferty turystycznej regionu przez wykreowanie dwóch lokalnych produktów pod marką „Made in Karpaty.”
Będzie to tworzony podczas warsztatów garncarskich Zakapiorek oraz wyprodukowane na bazie lokalnych składników desery lodowe.
Realizacja tego celu przyczyni się również do uatrakcyjnienia świadczonej przez nas działalności oraz zwiększenia osiąganych przez nas przychodów z działalności.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tak jak:

  • Zakup niezbędnych dla realizacji projektu narzędzi (tak jak: koła garncarskiego, krosna tkackie, bojkowsko-łemkowskich strojów dla pracowników, porcelanowej zastawy stołowej, maszyny do produkcji lodów) oraz budowę placu zabaw dla dzieci.
  • Organizację warsztatów garncarskich, podczas których wytwarzany będzie produkt lokalny spełniający wymogi jakości marki „MADE IN KARPATY” – Zakapiorek
  • Organizację warsztatów tkackich
  • Produkcja i sprzedaż ręcznie robionych Zakapiorków jako unikalnej pamiątki z Bieszczad
  • Rozszerzenie współpracy z lokalnymi dostawcami w celu dostarczania składników na produkcję lodów
  • Włączenie się w budowanie wysokiej jakości, zintegrowanej oferty turystycznej poprzez rozwijanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
  • Zwiększenie atrakcyjności oferty firmy w stosunku do ofert dotychczasowej

dol2.png